آرشیو تگها: "نور"

نور پردازی در دکوراسیون داخلی

نور مصنوعی جانشین آفتاب و نور طبیعی و از اجزاء اساسی معماری داخلی است اما برای به حداکثر رساندن امکانات عملی و تزئینی نور، باید پیش از هر چیز بررسی کنید که از نور چه توقعی دارید. اساسا نورپردازی کلی باید ایجاد امنیت کند، یعنی بتوانید به راحتی در روشنائی آن حرکت کنید بدون اینکه با وسایل اتاق برخورد داشته ...