آرشیو تگها: "محیط کار"

طراحی داخلی محیط کار

سبک طراحی محیط کار شما بیان گر نوع کار شما می باشد. طراحی داخلی یک دفتر کاری ای که آژانس هواپیمایی می باشد با یک فضای هنری ای که در آن مثلا تابلو های نقاشی به فروش می رود و یا یک فضای بانکی است تفاوت بسیار دارد. برای بخش کارمندان یک دفتر اداری معمولا از پارتیشن بندی ها استفاده می کنند.پارتیشن ...