آرشیو تگها: "قالی"

گرانترین قالی جهان

از آنجایی که مردم ایران هنر دوست و هنر پرور هستند معمولا در زمینه ی هر هنری جز رکوردارن می باشند در زمینه ی قالی هم مستثنا نبوده و پرچمدار بهترین و گرانترین قالی جهان بوده اند که این قالی بافت راور را ویلیام کلارک ، میلیاردر آمریکایی ، در آغازین سال های سده بیستم به هنگام سفرش به اروپا ...