آرشیو تگها: "فنگ شویی"

آرامش را با فنگ شویی به اتاق خواب بیاورید

در پایان یک روز طولانی و پرکار، چیزی که نیاز دارید یک گوشه امن است. جایی که از هرگونه سرو صدا و استرس دنیای بیرون دور است. اتاق خواب شما باید گوشه خلوتی باشد که چشم تان و ذهن تان در گير چيزی شود. فنگ شويی از بسیاری از جھات مانند طب شرقی است با اين تفاوت كه توصیه ھای انجام ...

دکوراسیون بااستفاده از فنگ شویی

فنگ‌ شویی هنر باستانی شرقی، برای قرار دادن هر وسیله در جای صحیح خود چه در منزل و چه در محیط کار است .هنگامی که انسان و محیط پیرامون او با هم هماهنگ باشند، نتیجه اش زندگی خوب و موفقیت برای ماست و هدف فنگ شویی هم رسیدن به همین موفقیت است . منظور از دکوراسیون با استفاده از فنگ‌شویی، ایجاد حس ...

چگونه آشپزخانه خود را براساس فنگ شویی بیارایید؟

اصطلاح فنگ شویی به معنای قرار دادن هر وسیله در مناسب خود چه در منزل و چه در محیط کار می باشد. زمانی شما نتیجه خوب و موفقیت از یک کار را می بینید که محیط پیرامونتان با شما هماهنگ باشد. به همین منظور فنگ شویی به کمک شما می آید. با یک مثال ساده به شما کاملتر توضیح می دهم. ...