آرشیو تگها: "فرش ها"

چگونگی تعمیرات فرش ها

فرش ها ازمهمترین وسایل در خانه های سنتی ایرانی می باشد که در صورت قدیمی شدن و آسیب دیدن خوشبختانه به راحتی قابل تعمییر هستند .ممکن است تعمیرات جزئی فرش ازقبیل شیرازه دوزی ، ریشه بافی و عملیات مربوط به صاف کردن کناره های فرش را در صورت داشتن سلیقه و تجربه و حوصله در منزل انجام داد ولی رفو ...