آرشیو تگها: "طرح و هنر"

جایگاه طرح و هنر در دکوراسیون داخلی

وقتی به واژگان طرح و هنر فکر می‎کنیم، می‌بینیم که هر دوی آنها معانی و مفهوم خاص خود را دارند. گاهی اوقات درون مایه این دو واژه با هم ادغام می‎شود و خیلی سخت بتوان تعیین کرد کدام مقوله متعلق به طرح و کدام یک در زیر مجموعه  هنر قرار دارد. در برخی شرایط، طرح‎های زیبایی را دیده‎اید که  هنری ...