آرشیو تگها: "ضد زلزله"

تن پوش های دیواری ضد زلزله

یکی ازحوادث غیرمنتظره طبیعت زلزله است که معمولا خبرنمیکند و انسانها برای پیشگیری از این بلای طبیعی اقدام به راهکارهای مختلفی نموده اند که تن پوش های دیواری ضد زلزله یکی از این راهکارهاست که هم باعث زیبایی دیوارهای خانه می شود و هم باعث فرو نریختن آنها . دانشگاه و مرکز تحقیقات تکنولوژی کارسلو (KTI) آلمان از دهه ۱۹۹۰ تا ...