آرشیو تگها: "شلف های دیواری"

شلف های دیواری و تاثیرآنها بر زیبایی دیوار

درگذشته های دور ، دیوار خانه ها طاقچه هایی داشتند که نگهدارنده ی عکس های خانوادگی و دکوری های کاربردی بودند که در حال حاضر با مدرن شدن زندگی ، این طاقچه ها جای خود را به شلف های دیواری داده اند که از جنس ها و مدل های مختلفی ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند ، ...