آرشیو تگها: "سه بعدی"

دیوار مدرن، با پنل سه بعدی

در یک مکان اگر تمام اجزای طراحی دکوراسیون وجود داشته باشد بازهم اتاق صاف و یکنواخت به نظر میرسد. در هر محیط بسته، مساحت کل دیوارها تقریبا ۴ برابر بزرگ‌ تر از مساحت کف یا سقف آن فضا است. علاوه بر این، قرار گرفتن در زاویه مستقیم دید، دیوارها را به کانون توجه در هر محیطی تبدیل می‌ کند؛ پس باید ...