آرشیو تگها: "روستیک"

آشنایی با دکوراسیون روستیک

استفاده از دکوراسیون روستیک درفضای داخلی خانه علاوه بر ایجاد زیبایی مضاعف باعث القاء آرامش به انسان ها می شود روستیک یعنی روستایی و یا هر چیز مربوط به دهکده ، هنری هایی که ساخته دست اما تلفیق با طبیعت است دست ساخته های روستائیان که با چوب و سنگ همراه است ، قسمتی که مورد مصرف بوده تراشیده شده ...