آرشیو تگها: "روانشناسی رنگها"

روانشناسی رنگها درباره معماری خانه

«ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است». غالبا این متن این مفهوم را به شما می رساند که ارتباط تصویری از چه ارزش و کارایی برخوردار است. شاید شما از آن دسته از افراد باشید که نمی دانند بیشترین دریافت ما از محیط پیرامونمان توسط بینایی ما است و مغز ما علاقه زیادی به تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به‌ صورت ...