آرشیو تگها: "دستشویی"

فنگ شویی دردکوراسیون دستشویی و حمام

حمام و دستشویی در واقع مرکز عنصر آب است. بنابراین باید دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گیرد. وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژی شما شده و عنصر آب( انرژی مثبت) شما را جذب می‌کند چرا که ویژگی عنصر آب این گونه است. همچنین ماهیت دستشویی به گونه‌ای است که انرژی چی نمی‌تواند به راحتی در آن ...