آرشیو تگها: "تن پوش ها"

تن پوش ها ی دیواری چرمی

درگذشته های دورازپوست حیوانات صرفا برای تهیه پوشاک استفاده می شدامادردنیای امروزما به صورتهای دیگری همچون تن پوش ها ی دیواری مورداستفاده قرارمی گیرند که به سه شکل ساده ، برجسته وحکاکی شده قابل بهره برداری هستند ازمزایای این تن پوش های چرمی دیواری گرم نگه داشتن خانه ، دوام بسیار بالا وقابل تعویض و جابه جا بودنشان می باشد ...