آرشیو تگها: "آپارتمان کوچک"

چگونه سرویس بهداشتی کوچک را بزرگ جلوه دهیم؟

این روزها واحد آپارتمان های مسکونی نسبت به خانه های قدیمی از مساحت کمتری برخوردار هستند. در این شرایط از مساحت قسمت هایی که کمتر دیده می شود گرفته و به محیط های ضروری تر داشته می شود. سرویس بهداشتی و حمام یکی از این مکان ها است. برای دکوراسیون سرویس بهداشتی ترفندهایی وجود دارد که با رعایت آنها می توانید ...